hulp bij oplossen schulden

Hulp bij het oplossen van schulden

Wanneer mensen, om welke reden dan ook, in de schulden zijn gekomen, is het voor velen vaak heel zwaar om er zonder hulp bij schulden succesvol en blijvend weer uit te komen. Vanzelfsprekend bieden familie en kennissen een schuldenaar in eerste instantie vaak hulp bij het oplossen van schulden, door bijvoorbeeld een lening te geven of door een deel van de schuld af te lossen aan de betreffende schuldeiser(s).

Mocht de totale vordering van de schuldeiser(s) echter zo hoog liggen, dat het te laat is om de hulp van vrienden of familie in te schakelen, dan is er gelukkig nog een aantal andere mogelijkheden.

Nederland beschikt namelijk over een groot aantal instanties die de schuldenaar kunnen helpen bij dit traject van oplossen en aflossen. Denk bijvoorbeeld aan een gemeentelijke kredietbank of de sociale dienst in de gemeente van de schuldenaar. Samen met de schuldenaar zullen zij kijken wat de beste oplossing is, afhankelijk van de afloscapaciteit en de totale vordering van de schuldenaar.

Nadat de schuldenaar gekoppeld is aan een bewindvoerder, van bijvoorbeeld de sociale dienst zoals eerder genoemd is, wordt gekeken met hoeveel schuldeisers de schuldenaar te maken heeft, en wat de totale vordering omvat. Afhankelijk van het vermogen van de schuldenaar, denk bijvoorbeeld aan het totaal van inkomen, uitkeringen, etc., wordt bepaald of het verstandig is de schuldeisers een eenmalige betaling, schuldbemiddeling, of een maandelijkse aflossing als voorstel te doen.

Schuldeisers kunnen een dergelijk voorstel vervolgens aanscherpen, afwijzen of accepteren. Mocht een schuldeiser een voorstel willen aanscherpen of afwijzen, zodanig dat een schuldenaar niet meer kan voldoen aan de eisen, wordt een gerechtelijke schuldsanering opgestart.

Bij deze vorm van schuldsanering besluit de rechter uiteindelijk, hoeveel en op welke manier de schuldenaar moet aflossen aan de schuldeiser. Zo heeft de schuldenaar in de eerste fase hulp van een bewindvoerder of familie, en kan dit een fase verder worden opgevoerd tot de rechterlijke macht in Nederland.

Een schuldenaar kan niet rechtstreeks hulp van de rechterlijke macht aangrijpen, maar zal eerst via de sociale dienst een verklaring moeten bemachtigen, waarin wordt aangegeven dat de schuldenaar niet bij machte is een overeenkomst te sluiten met zijn of haar schuldeisers.

Hoewel er hulp genoeg lijkt te zijn, is de schuldenaar verplicht te voldoen aan strenge eisen, die in eerste instantie door de bewindvoerder worden opgelegd en later door de rechter kunnen worden overgenomen of verscherpt. Hierbij moet men denken aan een regeling waarbij een schuldenaar zijn maximale afloscapaciteit dient in te zetten en te voorkomen, dat hij nieuwe schulden maakt.

Bij bijvoorbeeld opgebouwde schulden door een verslaving kunnen dergelijke eisen als zeer zwaar worden ervaren. Bij een traject zoals hierboven beschreven is, opent de bewindvoerder een zogenaamde boedelrekening voor de schuldenaar. Laatst genoemde zal zijn of haar ‘overgebleven’ vermogen, boven een minimale levensstandaard (het vrij te laten bedrag, of VTLB), op de rekening storten.

Daarna verdeelt de bewindvoerder het over de schuldeisers. Aan het einde van het gehele traject, dat in de meeste gevallen maximaal uit drie jaar bestaat, worden de bewindvoerder en, indien van toepassing, ook de rechter uit het vermogen op de boedelrekening betaald. Het budget dat daarna eventueel nog overblijft, wordt tot slot over de schuldeisers verdeelt.

Heeft u financiele problemen of zoekt u hulp bij het oplossen van schulden, kijk dan bijvoorbeeld op de website van het NIBUD of de NVVK.

Tags:
Previous Post
sparen met een internet spaarrekening
Sparen

Sparen met een internet spaarrekening

Next Post
hoe kan ik 10000 euro sparen
Sparen

Hoe kan ik 10000 euro sparen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *